Sikkerhet og beredskap

Ad. Covid-19-Rørosprøven Vinter 2023:

FKF har kommet med en oppdatering av veileder og risikovurdering for jaktprøver, med fokus på Covid19.  

https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/jaktprover/smittevern. Her vil den nyeste oppdaterte informasjonen ligge ute. Skulle det være noen spørsmål er det bare å ta kontakt med FKF eller meg (John A Grande Tlf.47972132)

 

 

 

Ad. Covid-19-Rørosprøven Vinter 2022:

FKF har kommet med en oppdatering av veileder og risikovurdering for jaktprøver, med fokus på Covid19.  

https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/jaktprover/smittevern. Her vil den nyeste oppdaterte informasjonen ligge ute. Skulle det være noen spørsmål er det bare å ta kontakt med FKF eller meg (John A Grande Tlf.47972132)

 

 

 

 

Ad. Covid-19 - Rørosprøven 2021:

Vi er glade for å ønske velkommen til Rørosprøven. Pga Covid-situasjonen blir det noen endringer som vi alle er pålagt å følge, og som er forankret i FHI, NKK og FKF samt godkjent av kommuneoverlegen i Røros kommune:

 

Covid-19 instruks for Rørosprøven den gyldne fuglehund:

 

Rørosprøven forholder seg til FHI, NKK og FKFs forholdsregler når det gjelder håndtering av Covid-19. Rørosprøven har dermed laget egen plan for arrangementet som er godkjent og forankret hos kommuneoverlegen i Røros kommune. 

 

- 1-metersregelen skal overholdes og ingen håndhilsing/klemming mellom deltakere og/eller dommere skal forekomme. 

- Alle som stiller med 3 eller flere hunder SKAL ha med egen handler og opprop vil skje ute på terrengene.

- Hvis noen har tegn på smitte eller luftveissykdom skal man avstå fra å delta ved arrangementet. 

 

- NKK-representant og prøveleder er ansvarlig for at smittevernreglene overholdes og vil kunne bortvise personer som ikke overholder retningslinjene eller regelverket for øvrig.

 

- Arrangør og Dommer er bemyndiget til å vise bort personell som ikke følger de pålegg som gis eller som viser tegn til sykdom/smitte. 

 

- Alle må vurdere egen deltagelse dersom nærstående er i risikogruppe for eventuell smitte.

 

- Arrangementskomiteen og deltakere skal uten unntak følge de pålegg som gis av helsemyndigheter, NKK og FKF.

 

- Deltakere og arrangør er ansvarlig for god håndhygiene. Deltagere oppfordres til å medbringe egen håndsprit.

 

- Deltakere plikter å oppgi kontaktinformasjon slik at smittesporing skal være mulig også i etterkant av arrangementet. Dette gjelder også om deltaker har med seg egen handler. 

 

- Deltakere er pliktig til å varsle arrangør om det er endring på hvem som skal føre hund på prøven. 

 

- Arrangementets sekretariat vil ikke være tilgjengelig for deltakere ved fysisk oppmøte. Kontakt med sekretariatet gjøres gjennom oppgitt e-post eller telefonnummer. 

 

- Ved bruk av startrevolver skal hendene desinfiseres før og etter overlevering av våpenet. Dette følges opp av dommer. 

 

- Avhenting av diplomer og premier gjøres utenfor prøvens hovedkvarter ved Storwartz leirskole. 

 

- Partiopprop alle dager vil være på forskjellige steder til ulike tidspunkt hver morgen. Dette for å unngå for store ansamlinger av mennesker på et sted. Følg med på nettside og Facebook for hvor ditt parti skal møtes. 

 

- Hvis deltaker/dommer/arrangør for påvist Covid-19 smitte innen en uke etter arrangementet oppfordres det til å varsle arrangøren slik at smittesporing og karantenetid kan vurderes i samråd med helsemyndighetene. 

 

 

Rørosprøven legger stor vekt på deltakere og hunder sikkerhet under prøven. Vi har derfor laget en risiko og sikkerhetsanalyse, samt satt opp en beredskapsplan.

ROS ANALYSE

BEREDSKAPSPLAN