Partilister Høst helgen 19-21 august.2023

PARTILISTER Høst 2023. Oppdattert 20 august. Kl.2207. 

Ta kontakt på mail. rorosproven@gmail.com eller tlf. 47972132 vis du må trekke hunden din.

Viktig informasjon til alle deltakere som har meldt på Rørosprøven 19-21 august og som ønsker å starte.
ALLE HAR FÅTT PLASS. INGEN VENTELISTER Pr. 11 august :-) Det må påregnes forandringer på listene helt fram mot prøvestart.

 

 

LØRDAG 19 AUGUST 2023.

Vk Kval Lørdag 19august.

Uk-Ak Lørdag 19august.


 

SØNDAG 20 AUGUST 2023.

VK FINALE M/CACIT

UK-AK SØNDAG

MANDAG 21 AUGUST 2023.

UK-AK MANDAG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VINTER-VINTER-VINTER-VINTER

Partilister VINTER 17 mars 2023

VK Kval

Premilister fredag

(AVLYST KVALITET FREDAG)

Partilister 18 mars

VK FINALE 

Kvalitet uk-ak

Premieliste Lørdag


Partilister 19 mars.

Kvalitet uk-ak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTILISTER 2022

 

PARTILISTER 2022

NY OPPDATTERING 20.08.22.Kl.2235

Ingen ventelister


Foreløbige partilister som kan bli forandringer på fram mot prøvestart.
Oppdatteringer blir annonsert.

Fredag VK Kval
51-22003_partilister

Fredag UK-AK
51-22003_partilister

Premieliste Fredag
51-22003_premieliste


Lørdag Vk Finale

51-22003_partilister

Lørdag UK-AK

51-22003_partilister

Premieliste lørdag
51-22003_premieliste

Søndag UK-AK

51-22003_partiliste

Premieliste søndag.

51-22003_premieliste

Premieliste hele helgen.

51-22003_premieliste